Go Green 素餐

潮流興食素,今次WE Club同各位家長黎到「無肉食」,一同品嚐無肉食既午餐。大家一邊食,一邊交流近況,過咗一個好悠閒既中午。